Vad fick oss starta PKI Services?

Våren 2017 träffades de 4 grundarna till PKI Pilot för första gången. Deras gemensamma uppdrag var då att säkerställa att utveckling, förvaltning och drift fungerade för en samhällsviktig certifikatslösning.

Att bibehålla tillgänglighet, säkerhetsnivå och samtidigt hantera planering av servicefönster med uppsatta säkerhetskrav innebar en stor insikt och erfarenhet vad och hur en certifikatslösning ska fungera.

Att kunna arbeta effektivt med många olika typer av aktiviteter från releasehantering till backup krävs god planering, erfarenhet och hög säkerhetsmedvetenhet. En viktig del i arbetet är att vi har roligt tillsammans och att det är kul att ta sig an olika utmaningar som ibland känns nästan omöjliga att lösa. Det var det som grundarna kom fram till att de tillsammans besitter den kunskap och erfarenhet hur man bäst ska erbjuda en tjänst för PKI.

PKI Services erbjuder ett antal tjänster; allt från att förstå vad PKI är till att låta företag helt outsourca sin PKI-lösning. Iden till att starta PKI Pilot var född.