Håll koll på dina certifikat

Varför är det så viktigt att ha koll på sina certifikat?

En vanlig orsak till avbrott i en verksamhet är att företag inte har full kontroll på sina certifikats giltighetstider. Om ditt företag inte har hunnit ersätta det utgångna certifikatet kommer företagets uppkopplade enheter inte fungera på ett säkert sätt, vilket i sin tur kan medföra stora ekonomiska konsekvenser för hela verksamheten.

Vi hjälper dig att bevaka alla dina certifikat oavsett utgivare.